0264 - 550459, 0269 - 210855
0264 - 414397, 0269 - 232278
Home
Despre noi
Programe
ECDL
Parteneri
Noutati
Contact

Conform art. 5(2) din Legea nr. 544/2001, autoritatile si institutiile  publice au obligatia să publice si sa actualizeze anual un bulletin informativ care sa cuprinda informatiile de interes public. Ne dorim ca acest bulletin informativ sa constituie o sursă reală de informare pentru toate persoanele interesate.

Fiecare autoritate sau institutie publică are obligatia să comunice din oficiu urmatoarele informatii de interes public:

a) Actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea autoritatii sau institutiei publice;
b) Structura organizatorica, atributiile departamentelor, programul de functionare, programul de audiente al autoritatii sau institutiei publice;
c) Numele si prenumele persoanelor din conducerea autoritatii sau a institutiei publice si ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice;
d) Coordonatele de contact ale autoritatii sau institutiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de Internet; 
e) Sursele financiare, bugetul si bilantul contabil;
f)  Strategiile si programele proprii;
g) Lista cuprinzând documentele de interes public;
h) Lista cuprinzând categoriile de documente produse si/sau gestionate, potrivit legii; 
i) Modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice în situatia în care persoana se considera vatamata în privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate.

 
Centrul Regional de Formare Continuă pentru Administraţia Publică Locală
Cluj-Napoca
are ca obiect de activitate formarea continuă a aleşilor locali, a funcţionarilor publici şi a personalului contractual din administraţia publică din aria teritorială arondată:  Bihor, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Maramureş, Satu Mare, Sălaj, Sibiu, Braşov, Mureş, Covasna, Harghita şi Alba.

Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene

Agentia Nationala a Functionarilor Publici

 

 

Home | Despre noi | Programe | ECDL | Parteneri | Noutati | Contact

Copyright © 2007 - CRFCAPL Cluj-Napoca. Toate drepturile rezervate.