0264 - 550459, 0269 - 210855
0264 - 414397, 0269 - 232278
Home
Despre noi
Programe
ECDL
Parteneri
Noutati
Contact

RAPOARTE

Raport Legea 52/2003
Potrivit art.12. alin (1) din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională Ón administraţia publică, autorităţile publice sunt obligate să Óntocmească şi să facă public un raport anual privind transparenţa decizională din cadrul autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale. 

sageata Raport de evaulare a implementarii legii nr 52/2003 in anul 2015

          sageata Raport de activitate al C.R.F.C.A.P.L. Cluj-Napoca pe anul 2015

sageata Raport de activitate al C.R.F.C.A.P.L. Cluj-Napoca pe anul 2016

Centrul Regional de Formare Continuă pentru Administraţia Publică Locală
Cluj-Napoca
are ca obiect de activitate formarea continu„ a aleşilor locali, a funcţionarilor publici şi a personalului contractual din administraţia publică din aria teritorială arondată:  Bihor, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Maramureş, Satu Mare, Sălaj, Sibiu, Braşov, Mureş, Covasna, Harghita şi Alba.

Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene

Agentia Nationala a Functionarilor Publici

 

 

Home | Despre noi | Programe | ECDL | Parteneri | Noutati | Contact

Copyright © 2007 - CRFCAPL Cluj-Napoca. Toate drepturile rezervate.