0264 - 550459, 0269 - 210855
0264 - 414397, 0269 - 232278
Home
Despre noi
Programe
ECDL
Parteneri
Noutati
Contact

Centrul Regional de Formare Continuă pentru Administrația Publică Locală Cluj-Napoca

Str. G-ral Traian Mosoiu, nr. 49, cod poştal 400132, Cluj-Napoca,
tel: 0264/550.459
fax: 0264/414.397
e-mail: contact@formarecluj.ro
adresa web: www.formarecluj.ro

Centrul Teritorial de Formare Continuă pentru Administrația Publică Locală Sibiu

B-dul: Victoriei, nr. 2-4, cod poştal 550024, SIBIU
tel : 0269-210.855
fax: 0269-232.278
e-mail:
cadmpub@gmail.com
adresa web: 
www.formaresibiu.ro

PROGRAM DE FUNCȚIONARE
Luni-joi: 08:00 - 16:30
Vineri: 08:00 - 14:00

PETITII
Prin PETITIE se intelege cererea, reclamatia, sesizarea sau propunerea formulata in scris ori prin posta electronica, pe care un cetatean sau o organizatie legal constituita o poate adresa autoritatilor si institutiilor publice centrale si locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor si ale celorlalte organe centrale, companiilor si societatilor nationale, societatilor comerciale de interes judetean sau local, precum si regiilor autonome, denumite in continuare autoritati si institutii publice (art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor cu modificarile ulterioare).
Conform prevederilor OG nr. 27/ 2002 privind activitatea de solutionare a petitiilor cu modificarile si completarile ulterioare, petitiile anonime sau cele in care nu sunt trecute datele de identificare a petitionarului nu se iau in considerare si se claseaza.
Pentru a facilita primirea de catre dumneavoastra a unui raspuns cat mai prompt, va rugam sa descarcati formularul atasat si sa-l trimiteti la adresa contact@formarecluj.ro sau pe adresa CRFCAPL Cluj-Napoca: Str. General Traian Mosoiu, nr.49, Cluj-Napoca.

Formular petitie

Persoana responsabila cu difuzarea informatiilor de interes public: Sabina Teodora Moldovan - expert asistent in cadrul CRFCAPL Cluj-Napoca, 
e-mail: sabina.moldovan@formarecluj.ro, tel.mob: 0726 147267Centrul Regional de Formare Continuă pentru Administraţia Publică Locală
Cluj-Napoca
are ca obiect de activitate formarea continu„ a aleşilor locali, a funcţionarilor publici şi a personalului contractual din administraţia publică din aria teritorială arondată:  Bihor, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Maramureş, Satu Mare, Sălaj, Sibiu, Braşov, Mureş, Covasna, Harghita şi Alba.

Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici

 

Home | Despre noi | Programe | ECDL | Parteneri | Noutati | Contact

Copyright © 2007 - CRFCAPL Cluj-Napoca. Toate drepturile rezervate.