0264 - 550459, 0269 - 210855
0264 - 414397, 0269 - 232278
Home
Despre noi
Programe
ECDL
Parteneri
Noutati
Contact

PREZENTARE C.R.F.C.A.P.L. CLUJ-NAPOCA

În anul 1995 Centrul Regional de Formare Continuă pentru Administrația Publică Locala Cluj-Napoca a fost înființat prin HG nr. 542/1995 și a venit ca un răspuns la nevoia de profesionalizare a administrației publice locale.

Odată cu modificările aduse de Legea nr. 329/2009 și HG nr. 1373/2009 instituția noastră se reorganizează și funcționează ca instituție publică, cu personalitatea juridică în subordinea Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, iar prin modificările aduse de HG nr. 182/2012 Centrul Regional de Formare Continuă pentru Administrația Publică Locală Cluj-Napoca preia în subordinea sa și Centrul Regional de Formare Continuă pentru Administrația Publică Locală Sibiu care devine Centrul Teritorial de Formare Continuă pentru Administrația Publică Locală Sibiu.

În urma acestor modificări organizatorice instituția noastră și-a lărgit și aria teritorială arondată, aceasta fiind formată din următoarele județe: Bihor, Bistrița-Năsăud, Cluj, Maramureș, Satu Mare, Sălaj, Sibiu, Brașov, Mureș, Covasna, Harghita și Alba.

C.R.F.C.A.P.L Cluj-Napoca este expresia dorinței de dezvoltare comunitară performantă, actionând pentru dezvoltarea ideilor inovative care valorifică sinergiile locale în context european și permit creșterea nivelului de cultură prin perfecționare continuă - în aplicații concrete care vizează dezvoltarea durabilă.

Competiția din ce în ce mai acerbă și schimbările care apar pe piața formării profesionale ne-au determinat să devenim mai flexibili și mai dinamici. Ne preocupăm să vă oferim, în fiecare an, o paletă de servicii din ce în ce mai complexe, cursuri de calitate, lectori recunoscuți în domeniu și mijloace de învățare la standarde europene.

În demersurile noastre de a promova performanța, considerăm că obiectivele reformei administrației publice și ale reformei formării profesionale impun existența unei politici de personal coerente care să aibă în vedere calitatea și competența profesională a personalului, deoarece eficiența și eficacitatea administrației depind de modul în care cei care lucrează în administrație cunosc, înțeleg și reusesc să-și îndeplinească atribuțiile și sarcinile care le revin.
Centrul Regional de Formare Continuă pentru Administraţia Publică Locală
Cluj-Napoca
are ca obiect de activitate formarea continuă a aleşilor locali, a funcţionarilor publici şi a personalului contractual din administraţia publică din aria teritorială arondată:  Bihor, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Maramureş, Satu Mare, Sălaj, Sibiu, Braşov, Mureş, Covasna, Harghita şi Alba.

Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene

Agentia Nationala a Functionarilor Publici

 

 

Home | Despre noi | Programe | ECDL | Parteneri | Noutati | Contact

Copyright © 2007 - CRFCAPL Cluj-Napoca. Toate drepturile rezervate.