0264 - 550459, 0269 - 210855
0264 - 414397, 0269 - 232278
Home
Despre noi
Programe
ECDL
Parteneri
Noutati
Contact

OFERTA DE PROGRAME:

Invitatie program de formare profesionala/perfectionare "Organizarea si  exercitarea controlului financiar preventiv" 14-17.12.2016 

Invitatie program de formare profesionala/perfectionare "Sistemul de control intern managerial si auditarea acestuia " 12-15.12.2016

Oferta programelor de formare profesională/perfecţionare pentru perioada mai-septembrie 2016

Circulară invitaţie

Formular de înscriere

Centrul Regional de Formare Continuă pentru Administraţia Publică Locală Cluj-Napoca desfăşoară împreună cu partenerii de formare, programe de formare profesională/perfecţionare pentru următoarele categorii de personal din administraţia publică:

a) pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din aparatul propriu al instituţiilor prefectului, precum şi din serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei centrale de specialitate din unitatile administrativ-teritoriale, cu exceptia celor care se încadrează în categoria înalţilor funcţionari publici;

b) pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din aparatul propriu al consiliilor locale si judeţene, precum şi din serviciile publice locale subordonate consiliilor locale sau consiliilor judeţene ori aflate sub autoritatea acestora;

c) pentru secretarii municipiilor, secretarii sectoarelor municipiului Bucureşti, secretarii oraşelor şi comunelor, pentru aleşii locali, precum şi pentru alte categorii de persoane interesate, în domeniul administraţiei publice.


Tipologia programelor de formare profesională/perfecţionare C.R.F.C.A.P.L. Cluj-Napoca:

  • Programe de perfecţionare în sistem Clasic Learning
  • Programe de perfecţionare în sistem E-Learning
  • Programe de perfecţionare în sistem Blended Learning

Înscrierea la programele de formare profesională/perfecţionare organizate de C.R.F.C.A.P.L. Cluj-Napoca se face în acord cu oferta generală/specifică transmisă prin Circulare. C.R.F.C.A.P.L. Cluj-Napoca asigură, de asemenea, împreună cu partenerii de formare, programe de formare profesională/perfecţionare (la cerere) la solicitarea autorităţilor/instituţiilor publice, în acord cu nevoile individuale şi instituţionale de perfecţionare.

SELECŢIE PARTENERI DE FORMARE:

Lista partenerilor de formare profesională/perfecţionare pentru anul 2016

În vederea desfăşurarii programelor de formare profesională/perfecţionare, C.R.F.C.A.P.L. Cluj-Napoca încheie parteneriate cu furnizori de formare, în urma efectuării unei selecţii. Selecţia partenerilor de formare pentru anul 2016 se face în conformitate cu prevederile Ordinului Presedintelui A.N.F.P. nr.269/04.02.2015 şi Ordinului Preşedintelui A.N.F.P. nr.270/04.02.2015, cu modificările şi completările ulterioare şi cu respectarea procedurilor interne.

Anunţ selecţie parteneri de formare 2016

Declaraţie de conformitate şi bună conduită

Scrisoare de disponibilitate/garanţie profesională

Curriculum Vitae

Fişa cuprinzând oferta programelor de formare profesională/perfecţionare propuse pentru desfăşurare în cadrul contractului de parteneriat

INFORMAŢII LEGISLATIVE UTILE:


_____________________________Galerie Foto:___________________________________

Poze seminar comunicarea in institutiile publice

poza1 poza2
poza3 poza4
poza5 poza6
  • Poze seminar managementul proiectelor
poza1 poza 2
poza 3 poza 4
poza 5  
  • Poze seminar dezvoltare durabila
poza 1 poza 2
  • Poze program formator
poza 1 poza 2
poza 3  
 

Home | Despre noi | Programe | ECDL | Parteneri | Noutati | Contact

Copyright © 2007 - CRFCAPL Cluj-Napoca. Toate drepturile rezervate.