0264 - 550459, 0269 - 210855
0264 - 414397, 0269 - 232278
Home
Despre noi
Programe
ECDL
Parteneri
Noutati
Contact

Persoana responsabilă cu difuzarea informaţiilor de interes public: 

Sabina Teodora Moldovan - expert principal in cadrul CRFCAPL Cluj-Napoca, 

e-mail: sabina.moldovan@formarecluj.ro, tel:0722 509 113

Lista informatiilor de interes public 

CERERE DE INFORMATII DE INTERES PUBLIC

Prin INFORMATIE DE INTERES PUBLIC se întelege orice informatie care priveste activitatile sau rezulta din activitatile unei autoritati publice sau institutii publice, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informatiei. (art. 2. , lit. b din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public).
Conform prevederilor art. 6, alin (3) din Legea nr. 544/ 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, solicitarea în scris a informatiilor de interes public cuprinde urmatoarele elemente:
a) autoritatea sau institutia publica la care se adreseaza cererea;
b) informatia solicitata, astfel încât sa permita autoritatii sau institutiei publice identificarea informatiei de interes public;
c) numele, prenumele si semnatura solicitantului, precum si adresa la care se solicita primirea raspunsului.
Pentru a facilita primirea de catre dumneavoastra a unui raspuns cât mai prompt, va rugam sa descarcati formularul atasat si sa-l trimiteti la adresa contact@formarecluj.ro sau pe adresa CRFCAPL Cluj-Napoca: Str. General Traian Mosoiu, nr.49, Cluj-Napoca.

Formular cerere

RECLAMATII ADMINISTRATIVE

In cazul in care o persoana considera ca dreptul privind accesul la informatiile de interes public a fost incalcat, aceasta se poate adresa cu RECLAMATIE ADMINISTRATIVA conducatorului autoritatii sau institutiei publice careia i-a fost solicitata informatia (art. 32 din Norma metodologica de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public - Hotararea Guvernului nr. 123/2002).
Pentru a trimite o reclamatie administrativa, va rugam sa descarcati formularul corespunzator si sa-l trimiteti la adresa contact@formarecluj.ro sau pe adresa CRFCAPL Cluj-Napoca: Str. General Traian Mosoiu, nr.49, Cluj-Napoca.

Formular reclamaţie administrativă 1

Formular reclamaţie administrativă 2

RAPOARTE ANUALE de aplicare a Legiinr. 544/2001

În conformitate cu prevederile art. 27 din H.G. nr. 123/ 2002, privind normele metodologice de aplicare a Legiinr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, fiecare instituţie sau autoritate publică are obligaţia de a întocmi anual un raport privind accesul la informaţiile de interes public şi de a-l publica pe pagina web a instituţiei.

Raport pe anul 2015 
Centrul Regional de Formare Continuă pentru Administraţia Publică Locală
Cluj-Napoca
are ca obiect de activitate formarea continuă a aleşilor locali, a funcţionarilor publici şi a personalului contractual din administraţia publică din aria teritorială arondată:  Bihor, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Maramureş, Satu Mare, Sălaj, Sibiu, Braşov, Mureş, Covasna, Harghita şi Alba.

Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene

Agentia Nationala a Functionarilor Publici

 

 

Home | Despre noi | Programe | ECDL | Parteneri | Noutati | Contact

Copyright © 2007 - CRFCAPL Cluj-Napoca. Toate drepturile rezervate.